Dịch vụ Đo lường – Tự động hóa

1.     Các loại hình dịch vụ
-        Cung cấp nhân lực và công cụ cho việc vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống trên các Wellhead cũng như các công trình biển.
-        Tư vấn giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa.
-        Bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định và sửa chữa các thiết bị đo (Vilas 211/212):
+ Áp suất, nhiệt độ, lưu lượng (Fiscal Metering)
+ Điện: áp, dòng, công suất, pha
+ Thiết bị dò khí
-        Thiết kế, tích hợp, lập trình, thi công lắp đặt, chạy thử hệ thống giám sát/ điều khiển quá trình (ICSS, PCS, SDS, Fire & Gas...)
-        Thiết kế, lập trình, cài đặt, cấu hình và bảo dưỡng cho hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu sản suất
-        Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị và hệ thống tự động hóa
-        Hiệu chuẩn và sửa chữa các bộ đo lưu lượng
-        Cung cấp các khóa Training về việc vận hành và bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống tự động hóa với kinh nghiệm và công cụ chuyên nghiệp.


Dự án đo lường và tự động hóa
 
2.     Chứng chỉ
-        Chứng chỉ phòng thí nghiệm VILAS 212/ISO/ IEC – 17025-2005
-        Chứng chỉ phòng thí nghiệm VILAS 211/ISO - 17025.
-        Chứng chỉ tích hợp hệ thống các hãng : SIEMENS, ROCKWELL
3.     Nguồn nhân lực
XNCĐ có 59 CBCNV tham gia công tác Dịch vụ Đo lường – Tự động hóa trong đó 43 cán bộ công nhân viên có trình độ từ đại học trở lên và 16 công nhân kỹ thuật điện được thường xuyên tham gia các khóa đào về an toàn, chuyên môn nghiệp vụ như:
-        Đội ngũ kỹ sư thiết kế, lập trình có chứng chỉ các hãng:SIEMENS, ROCKWELL, YOKOGAWA, ABB, INVENSYS, GE FANUS, OSISOFT, TÜV, sử dụng các phần mềm thiết kế tiêu chuẩn: E-PLANT, AUTOCAD, SOLIDWORK
-        Đào tạo kỹ thuật cho chương trình iFix4.0 class 254
-        Vận hành và bảo dưỡng hệ thống T8064 (ICS Triplex
-        Phân tích HT điện với giải pháp ETAP
-        Đào tạo về chương trình PCS-7 Siemens
-        Kiểm định viên áp kế
-        Hiệu chuẩn phương tiên đo áp suất
-        Hiệu chuẩn phương tiên đo nhiệt độ.
-        Hiệu chỉnh, hiệu chuẩn Volmet, Ampemet, Wattmet và Omme
-        Các khóa đào tạo vể các loại van điều khiển điện tử


Lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị đo lường và tự động hóa
4.     Cơ sở vật chất
Các xưởng, phòng thí nghiệp được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để thực hiện các dịch vụ BDSC, đại tu thiết bị điện như:
-        Phòng thí nghiệm cơ nhiệt chuyên sửa chữa, kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt độ và áp suất – đã được cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm VILAS 212/ISO/ IEC – 17025-2005 với các thiết bị hiện có:
          + Pressure Calibrator DHB 42
          + Pressure Calibrator 620CE
          + Pressure Calibrator DPI 610 (Range: 0-700 bar, Accuracy: 0.025).
          + Pressurements Deadweight Pressure Standard 3100 series.(Range 0-700 bar, Accuracy: 0.008% of reading).
          + Temperature Calibrator ATC-650B( Range 33-650ºC, accuracy ± 0.35ºC, resolution: 0.01ºC)
          + Temperature Calibrator ATC-157B( Range -45-155ºC, accuracy ± 0.13ºC, resolution: 0.01ºC)
          +  Reference Thermometer Fluke 1523+Sensor 5627A (Range -40-420ºC, accuracy ± 0.06ºC, resolution: 0.001ºC)
          + Type R Thermometer Coefficients. Range 0-1450ºC
          + Thermometer Brigde Micro K-800 . Range (0-500)Ω/±125mV, accuracy 5 ppm at (10-100)Ω; 20 ppm at 1Ω, 12.5 ppm at 20 mV.Precision
          + Temperature Calibrator ISOTECH Pegasus 1200 Basic (Range 150-1200ºC, accuracy ±1ºC, resolution: 0.01-0.1ºC)
          + Silicon Fluid Temperature Bath Hart Scientific (Range 150-1200ºC)
-        Phòng thí nghiệm điện chuyên sửa chữa, hiệu chuẩn, cho thuê các thiết bị đo điện vạn năng (Analog & Digital), Volt kế, Ampe kế, Ohm kế, Megaohm, công tơ đo đếm điện năng 1 pha và 3 pha, tần số kế – đã được cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm VILAS 211/ISO – 17025 với các thiết bị hiện có :
          + Nguồn chuẩn đa năng Fluke 5700A: 1000V, 20A
          + Nguồn chuẩn đa năng Fluke 5520A : 1000V, 20A
          + Bàn tạo áp và dòng xoay chiều Calsource-200: 300V, 120A
          + Hệ thống tạo dòng sơ cấp – Primary current ODEN AT/2H
          + Máy đo công suất một pha 2534
          + Máy đo công suất ba pha 2535
          + Máy đo vạn năng Advantest R6871E
          + Máy đo vạn năng YOKOGAWA 7552
          + Máy tạo sóng chức năng PM 5139.
          + Máy đếm tần số điện tử Fluke PM6685
          + Các đồng hồ đo Dòng -Áp, công suất YOKOGAWA cấp chính xác 0,5
          + Hộp điện trở chuẩn VRS – 100-9-1K
          + Hộp điện trở thập phân RH9A
-        Phòng lab hiệu chuẩn thiết bị đo lưu lượng chuyên thực hiện các dịch vụ sửa chữa, hiệu chuẩn các hệ thống, thiết bị đo lưu lượng dầu, nước theo tiêu chuẩn API và TCVN – 172 với các thiết bị hiện có:
          + Bình chuẩn hạng 1 dung tích 60 lít ;
          + Hệ thống chuẩn thể tích Brooks Compact Prover;
          + Hệ thống hiệu chuẩn các thiết bị đo lưu lượng kiểu Turbine và siêu âm.
-        Các xưởng sửa chữa, kiểm định và hiệu chỉnh với các thiết bị, công cụ phục vụ tích hợp và sửa chữa hệ thống điều khiển:
          + Máy tính lập trình, phần mềm cho các hệ thống của Siemens, Rockwell, Yokogawa, Hima, PI, iFix…
          + Phòng Lab với các thiết bị hiện đại của các hãng Siemens, Rockwell, Schneider, GE
Phòng thí nghiệm LAB – VILAS 211
 
5.      Sản phẩm dịch vụ chính:
-        Sửa chữa, hiệu chuẩn các loại thiết bị đo nhiệt độ từ - 47ºC đến 1200ºC
-        Sửa chữa, kiểm định các thiết bị đo áp suất có cấp chính xác ≤ 0.4, dải đo từ 0 đến 700 bar.
-        Sửa chữa, hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất có cấp chính xác ≤ 0.02 , dải đo từ 0 đến 700 bar.
-        Cho thuê thiết bị, thuê chuyên gia hoặc trực tiếp làm dịch vụ cho khách hàng.
-        Sản phẩm được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/ IEC - 17025, được cấp chứng chỉ/ kết quả hiệu chuẩn hoặc kiểm định.
-        Sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn các loại thiết bị đo điện, đo - đếm điện năng, các thiết bị đo nồng độ khí sách tay và các trạm đo nồng độ khí (CO, CO2, O2, H2S, CH4, i-C4H10…).
-        Cho thuê thiết bị, thuê chuyên gia hoặc trực tiếp làm dịch vụ cho khách hàng.
-        Sản phẩm được thực hiện tại phòng chuẩn được công nhận đạt ISO/IEC 17025, được cấp chứng chỉ/ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn.
-        Sửa chữa hiệu chuẩn các thiết bị đo lưu lượng dầu, nước, khí kiểu Turbine, siêu âm, chênh áp v.v..
-        Cho thuê chuyên gia và thiết bị chuẩn COMPACT PROVER hoặc liên kết với các trung tâm đo lường nhà nước để thực hiện việc hiệu chuẩn các hệ thống đo xuất trên các tàu chứa dầu.
-        Sản phẩm được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn API.
-        Thiết kế, lập trình, tích hợp, lắp đặt, kiểm tra giám sát quá trình lắp đặt các thiết bị đo lường và điều khiển;
-        Thực hiện Onshore pre. commissioning and offshore commissioning các hệ thống điều khiển ICSS, WHCP…;
-        Thực hiện thiết kế, lập trình các chương trình của hệ thống điều khiển ICSS, F&G…
-        Thực hiện lập trình từng phần theo logic điều khiển đã xác định;
-        Thực hiện thiết kế, mua sắm thi công lắp đặt và chạy thử tủ điều khiển van đầu giếng, WHCP, Các trạm điều khiển thủy lực HPU
-        Thực hiện thiết kế, mua sắm thi công lắp đặt và chạy thử hệ thống lấy mẫu tự động Auto Sampler
-        Cho thuê chuyên gia tư vấn giám sát hoặc trực tiếp làm dịch vụ cho khách hàng; Chất lượng dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
-        Thiết kế, lắp đặt, cấu hình, lập trình hệ thống thu thập và giám sát dữ liệu
-        Bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống tự động hóa trong nhà máy, các công trình biển …
-        Pre-comissioning, commissioning, FAT, SAT, lắp đặt, kết nối và chạy thử các thiết bị, hệ thống điều khiển mới như Fire & Gas, Gaslift, Process Control System, WHCP, HPU